V nasledujúcej tabuľke, sa môžete sami presvedčiť, o koľko výhodnejší je SNoT Systém.