Krok za krokom.

  • Nakreslíme si vodorovnú čiaru 7cm od zeme a zvislú čiaru 7cm od rohu steny.
  • Nasledovná horizontálna čiara je nakreslená vo vzdialenosti 53cm a vertikálna vo vzdialenosti 43cm .
  • Ďalej si nakreslíme vertikálne i horizontálne čiary podľa vzoru : 60×50 cm.
  • Na to môžeme použiť špeciálne pravítko SnoT systém, ktoré výrazne zníži pracovný čas.
  • Vzor 60×50 je určený pre sadrokartónovú dosku s rozmermi 120×200 cm.
  • V miestach, kde sa krížia vertikálne a horizontálne čiary, vytvárame otvory.
  • Potom do otvorov vložíme hmoždinky a zaskrutkujeme taniere.
  • Po namontovaní potrebujeme vodováhu alebo laser na presné vyrovnanie tanierov.
  • V prípade montáže na veľké plochy môžeme použiť dlhú dosku.
  • V tejto fáze venujeme osobitnú pozornosť dokonalému nastaveniu tanierov.
  • Keď je práca, týkajúca sa nastavenia tanierov, dokončená, utiahneme matku na stenu.
 • Po nastavení všetkých tanierov ste pripravení montovať sadrokartónové dosky.
 • Dosky montujeme tak, aby sa nedotýkali podlahy – optimálna vzdialenosť od podlahy je 1-2 cm.
 • Výhodou nášho ,,plávajúceho systému“ je, že nainštalovaná sadrokartónová doska funguje nezávisle od podkladu, čo zabraňuje praskaniu stien.