Pre získanie hesla vyplňte náš kontaktný formulár.

Po overení Vám bude zaslané prístupové heslo.

Nezabudnite nahrať prefotený živnostenský list ako prílohu.